Συνέντευξη Τύπου στο Ηράκλειο

Την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, 2015, στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης δόθηκε συνέντευξη τύπου από τα μέλη της ομάδας του LIFE Natura2000Value Crete προς στους εκπροσώπους των τοπικών ειδησεογραφικών μέσων της Κρήτης.

Σκοπός της συνέντευξης ήταν η παρουσίαση της περιβαλλοντικής έρευνας καταγραφής των πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών των κατοίκων της Κρήτης σχετικά με το Δίκτυο NATURA 2000, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας, η διάχυση των μηνυμάτων της περιβαλλοντικής εκστρατείας και η δημοσιοποίηση των επικοινωνιακών δράσεων που ακολουθούν, όπως η παραγωγή ενημερωτικού υλικού, ημερίδες, σεμινάρια, περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία και η δημιουργία ειδικής αίθουσας για τις περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.