3η Συνάντηση Εταίρων του LIFE Natura2000Value Crete

Την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, 2015, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της Συντονιστικής Ομάδας του LIFE Natura2000Value Crete.

Στη συνάντηση έγινε σύντομη παρουσίαση της πορείας της περιβαλλοντικής εκστρατείας μέχρι σήμερα, συζητήθηκαν οικονομικά και τεχνικά ζητήματα, ενώ πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός υλοποίησης των δράσεων που ακολουθούν όπως η παραγωγή ενημερωτικού υλικού, ημερίδες, σεμινάρια, περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία και δημιουργία ειδικής αίθουσας για τις περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.