Το έργο LIFE Natura2000 Value Crete παρουσιάζει την κινητή φωτογραφική έκθεση στο Σπήλι από τις 29 Αυγούστου έως τη 1 Οκτωβρίου 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Δευτέρα, Αύγουστος 29, 2016 - 09:00 έως Σάββατο, Οκτώβριος 1, 2016 - 09:00

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου LIFE Natura2000 Value Crete το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) μετέφερε την κινητή φωτογραφική έκθεση στο Δημαρχείο του Σπηλίου, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016. Νωρίτερα η φωτογραφική έκθεση ήταν διαθέσιμη στο κοινό που επισκεπτόταν το Φραγκοκάστελλο από τις 27 Ιουλίου έως τις 27 Αυγούστου 2016.

Η έκθεση φωτογραφίας διακρίνεται σε 3 θεματικές ενότητες: ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα. Μέσα από αυτές αναδεικνύονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη φύση, καθώς και προτάσεις ορθών πρακτικών εκμετάλλευσής της όπως: οικοτουρισμός, αγροτική ανάπτυξη με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, όπως επίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura2000 Value Crete («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).