Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura2000Value Crete, παρήγαγε πέντε ενημερωτικά πανό (banners) που αναδεικνύουν τα κεντρικά μηνύματα του προγράμματος. Δύο από αυτά δίνουν γενικές πληροφορίες για τις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη και για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν στους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τρία έχουν σκοπό να ενημερώσουν όσους κατοικούν και δραστηριοποιούνται στις προστατευόμενες περιοχές για την οικολογική, κοινωνική και οικονομική αξία των πεδινών, ορεινών και παράκτιων οικοσυστημάτων σε αυτές. 

Η παρουσίαση των banners θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ημερίδων, των τοπικών εκδηλώσεων, των ανοιχτών εκδηλώσεων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, της κινητής φωτογραφικής έκθεσης και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προγραμματίζονται για τα επόμενα δύο έτη υλοποίησης του έργου. Έως τα τέλη του έτους, θα ολοκληρωθεί και η παραγωγή τριών (3) διαφορετικών τεχνικών οδηγών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, οι οποίοι αφορούν στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών πεδινού, ορεινού και παράκτιου περιβάλλοντος της Κρήτης.