Διοργάνωση ημερίδας του έργου ''LIFE Natura2000 Value Crete'' στον Δήμο Γόρτυνας στις 10 Μαΐου 2017

Ημερομηνία διεξαγωγής

Τετάρτη, Μάιος 10, 2017 - 17:30

Με επιτυχία διεξήχθη ημερίδα του έργου “LIFE Natura2000 Value Crete” την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα. Η ημερίδα οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας. Αποτέλεσε την ενδέκατη κατά σειρά, από τις συνολικά 26 ημερίδες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δράσεων του έργου.

Το θέμα της ημερίδας ήταν: "Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη'' και είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην Κρήτη και στα κοινωνικο - οικονομικά οφέλη που μας προσφέρει απλόχερα η φύση και η άγρια ζωή. Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και να ανταλλάξουν απόψεις με τους επιστήμονες του ΜΦΙΚ σχετικά με τις πιθανές λύσεις που μπορούν να βρεθούν, καθώς και για τις διάφορες ευκαιρίες ανάπτυξης και επένδυσης στην περιοχή.

Η ημερίδα διήρκησε 2.5 ώρες και συμμετείχαν 25 άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρξαν εκπρόσωποι του Δήμου, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας και μετά το πέρας αυτής, οι ομιλητές ήταν στη διάθεση του κοινού για οποιαδήποτε διευκρίνηση και ερώτηση. Οι συμμετέχοντες κατά την προσέλευσή τους προμηθεύτηκαν με φάκελο που περιείχε το πρόγραμμα της ημερίδας, ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου και τους νέους οδηγούς για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των αγροτικών, ορεινών και παράκτιων περιοχών, καθώς και αφίσες και το περιοδικό «Οιωνός» της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας με ειδικό αφιέρωμα στις περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης.

Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν το ακόλουθο:

  • 17.30 - 17.40: Προσέλευση - εγγραφές συμμετεχόντων
  • 17.40 - 17.50: Χαιρετισμοί
  • 17.50 - 18.20: Προβολή ντοκιμαντέρ του έργου LIFE Natura2000Value Crete
  • 18.20 - 18.30: Διάλειμμα
  • 18.30 - 18.45: Τάνια Πλουμή, Περιβαλλοντολόγος MSc (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»
  • 18.45 - 19.00: Σταύρος Ξηρουχάκης, Δρ. Βιολόγος - Ορνιθολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες της Άγριας Ζωής»
  • 19.00 - 19.15: Ελισάβετ Γεωργοπούλου, Δρ. Βιολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη: Υπηρεσίες οικοσυστημάτων αγροτικών περιοχών»
  • 19.15 - 19.30: Εκπρόσωπος του Δήμου Γόρτυνας: "Προκλήσεις, προβλήματα και ευκαιρίες στις περιοχές NATURA 2000 στον Δήμο Γόρτυνας"
  • 19.30 - 20.00: Ερωτήσεις - Ανοικτή συζήτηση

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση και προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του έργου. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη και τα οφέλη του στις ανθρώπινες κοινωνίες, τα ορεινά, παράκτια και αγροτικά οικοσυστήματα του Δικτύου στην Κρήτη, τις ευκαιρίες εργασίας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της οικολογικής αξίας των οικοσυστημάτων και των αγαθών που προσφέρουν. Κατά τη διάρκεια της ανοικτής εκδήλωσης, επιστήμονες σχολίασαν το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ και απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Οι παραπάνω δράσεις [Δράση C.12 - Ημερίδες ("Public awareness raising activities: Workshops"), Δράση C.14 - Ανοικτές Εκδηλώσεις ("Public awareness raising activities: Open events") υλοποιούνται από το ΜΦΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188). Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).

 

Facebook: LIFE NATURA2000Value Crete

Twitter: @Natura2000value