Συμμετοχή του έργου LIFE Natura2000 Value Crete στο ALTER-Net Conference 2017. Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Τρίτη, Μάιος 2, 2017 - 12:00 έως Πέμπτη, Μάιος 4, 2017 - 19:00

Οι συνέργειες, οι συγκρούσεις και οι ανταλλαγές στη σχέση μεταξύ φύσης και κοινωνίας αποτελούν ουσιώδεις διαδικασίες στα κοινωνικο-οικολογικά συστήματα. Αν και οι συγκρούσεις θεωρούνται ιδιαίτερα προκλητικές και οι ανταλλαγές μεταξύ των οικοσυστημικών υπηρεσιών είναι συχνά απαραίτητες, η αναζήτηση για συνέργειες και ωφέλιμες λύσεις είναι ουσιώδη βήματα στην εύρεση μόνιμων και σταθερών λύσεων σε καίρια κοινωνικο-περιβαλλοντικά θέματα. 

Το συνέδριο ''Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs'' πραγματοποιήθηκε στο Ghent του Βελγίου, 2 - 4 Μαΐου 2017 και είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης των συγκρούσεων στη σχέση φύσης και ανθρώπου, μέσω διάφορων απόψεων από διαφορετικούς τομείς και την εξερεύνηση της πιθανότητας ότι τέτοιου είδους συγκρούσεις, μέσω της επίλύσής τους, μπορούν να οδηγήσουν σε αειφόρες και βιώσιμες λύσεις.  

Μέσα από ολομέλειες και διαδραστικά εργαστήρια, εκπρόσωποι από ένα μεγάλο εύρος τομέων προσπάθησαν να συνεργαστούν με σκοπό την ανάπτυξη ενός πρακτικού οδηγού για τις συνέργειες, τις συγκρούσεις και τις ανταλλαγές που σχετίζονται με τη φύση, εστιάζοντας στα θετικά αποτελέσματα για τη φύση και την κοινωνία. 

Το συνέδριο αποτέλεσε τόπο συνάντησης για επιστήμονες από τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, φυσικές επιστήμες, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο EU. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.alter-net.info/outputs/conf-2017/programme

Οι παρουσιάσεις βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.alter-net.info/outputs/conf-2017/presentations

Policy Brief. June 2017: http://www.alter-net.info/outputs/conf-2017/pursuing-benefits-for-nature...

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Long flyer635.34 KB
PDF icon Short flyer295.08 KB