Το LIFE Natura2000 Value Crete στο 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Κυριακή, Οκτώβριος 8, 2017 έως Τετάρτη, Οκτώβριος 11, 2017

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ), εκπροσωπούμενη από τις κυρίες Πατεργιαννάκη Μαρία και Σταματάκη Δέσποινα, Δασολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, συμμετείχε στο 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, που υλοποιήθηκε στην Έδεσσα, 8-11 Οκτωβρίου 2017. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις: Αειφορική Διαχείριση Δασών, Δασικοί Χάρτες, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες – Δίκτυα και Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος». 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου υλοποιήθηκε ειδικό Εργαστήριο (International Workshop) με τίτλο: «Τεχνολογίες πληροφοριών, αειφόρος ανάπτυξη, επιστημονικά δίκτυα και προστασία της φύσης», το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν καλές πρακτικές και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των προστατευόμενων ειδών. 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε προφορικές και αναρτημένες (poster) ανακοινώσεις, καθώς και πραγματοποίηση επιστημονικής επίσκεψης στα Λουτρά Αλμωπίας («Πόζαρ»), ενώ παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτσών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, το Δήμο Έδεσσας, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Πέλλας και τον Σύλλογο «νεοSOS» διοργάνωσαν 2 σχετικές Εκθέσεις:   
•    Έκθεση Ζωγραφικής με τίτλο «Η Πολιτεία των Πουλιών», και
•    Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Ο Κόσμος ο μικρός, ο μέγας».

Την Πέμπτη, 12/10/2017, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ την Παρασκευή, 13/10/2017 επισκέφθηκαν το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αλλά και των επισκέψεων στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, οι εκπρόσωποι της ΑΔΚ διένειμαν ενημερωτικό υλικό του προγράμματος LIFE Natura2000 Value Crete στους συμμετέχοντες και στους υπαλλήλους των αντίστοιχων υπηρεσιών (φυλλάδια και ενημερωτικούς οδηγούς, καθώς επίσης και το DVD του ντοκιμαντέρ για τις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000) και αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην εφαρμογή των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και τις δυνατότητες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και ειδικών ομάδων-στόχου μέσα από τα προγράμματα LIFE “Πληροφόρηση & Επικοινωνία”, όπως είναι το έργο LIFE Natura 2000 Value Crete.