Θεματικό Εργαστήριο στο δήμο Αμαρίου

Ημερομηνία διεξαγωγής

Πέμπτη, Φεβρουάριος 15, 2018

Την 15η Φεβρουαρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρίου, στην Αγία Φωτεινή, το 20ο θεματικό εργαστήριο της σειράς: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» 

Το εργαστήριο οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρίου και αποτέλεσε το εικοστό πρώτο κατά σειρά, από τα συνολικά 26 εργαστήρια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης C.12 - Workshops του έργου LIFE Natura2000 Value Crete. 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση των φυσικών πόρων της περιοχής και των οικοσυστημικών τους υπηρεσιών και η αξιοποίησή τους μέσα από καλές πρακτικές για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στο δ. Αμαρίου και περιφερειακά αυτού και του σχετικού θεσμικού πλαισίου, όσο και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν στους κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του νέου προγράμματος CLLD/LEADER από εκπρόσωπο του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και έγινε τοποθέτηση από τον Αντιδήμαρχος Αμαρίου, Μ. Ψαρουδάκη σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές στο δήμο. Ακολούθησε συζήτηση.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εργαζόμενοι στο δήμο Αμαρίου, εκπαιδευτικοί και ιδιώτες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και το ντοκιμαντέρ "Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους". Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου ήταν το εξής:

12.00-12.15 : Εγγραφές Συμμετεχόντων
12.15-12.30 : Χαιρετισμός Δημάρχου
12.30-12.50 : «Το δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και το Πρόγραμμα LIFE Natura2000Value Crete» – ΜΦΙΚ
12.50-13.10 : «Οι περιοχές NATURA 2000 του Δήμου Αμαρίου και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες τους» - ΜΦΙΚ
13.10-13.30 : «NATURA 2000: Ζωή για όλους», Προβολή του ντοκιμαντέρ
13.30-13.50 : «Αμάρι & ανάπτυξη: Αναζητώντας πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές», Αντιδήμαρχος Αμαρίου, Μ. Ψαρουδάκης
13.50-14.10 : «Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Ψηλορείτης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής (CLLD/LEADER)» -ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
14.10-15.00 : Συζήτηση 

 

Το έργο «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από το Πράσινο ταμείο. Υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).