5η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων

Ημερομηνία διεξαγωγής

Τετάρτη, Ιανουάριος 17, 2018 - από 11:00 έως 14:00

Στις 17 Ιανουαρίου 2018 υλοποιήθηκε η 5η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Κοινωνικών Εταίρων (ΣΟΚΕ) του Έργου LIFE Natura2000Value Crete. 

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Α.5 (Παρακολούθηση του έργου) του Προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188: «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» (‘’The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete’’) και έλαβε χώρα στον Εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης [Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά], Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης). 

 Στη συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες (11:00-14:00) παρευρέθηκαν οι ακόλουθοι:

  • Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), Συντονιστή Δικαιούχου του έργου, οι ακόλουθοι: Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνος Έργου, Γεωργία Πιλιγκότση, Οικονομολόγος Περιβάλλοντος MSc, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Έργου, και η κα Πόπη Μπαξεβάνη, Εξωτερική Συνεργάτης του ΜΦΙΚ.
  • Εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΚ), Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Συνδικαιούχου του έργου, συμμετείχε η κα Γεωργία Ξυλούρη, η κα Δέσποινα Σταματάκη και ο κος Βασίλης Σαμαριτάκης, Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΔΚ.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 25 άτομα και αξίζει να σημειωθεί ότι παρευρέθηκαν επίσης εκπροσωποι των κοινωνικών εταίρων του Έργου, μεταξύ των οποίων οι Σύλλογοι κυνηγών, αλιέων και ξενοδόχων και από τους 4 νομούς, καθώς και 3 Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων). Με την προσέλευση τους και κατά τη διάρκεια των εγγραφών τους οι συμμετέχοντες προμηθεύτηκαν φάκελο που περιελάβανε το Πρόγραμμα της εκδήλωσης, τους 3 ενημερωτικούς οδηγούς καθώς και σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια του Έργου.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της πορείας του Έργου και των αποτελεσμάτων του από αρχή υλοποίησης του έως σήμερα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν και απο σχετική έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων και συζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους η ΣΟΚΕ μπορεί να συμβάλει στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των περιοχών NATURA 2000.

Σημαντική διαπίστωση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν η σχετικά μικρή βελτίωση ως προς την αντίληψη του κοινού και των περισσότερων ομάδων στόχου σε σχέση με την αξία των φυσικών οικοσυστημάτων στη διάρκεια των 3 ετών υλοποίησης του Έργου LIFE Natura2000Value Crete. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι απαιτείται ακόμα μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να θεωρηθεί ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού έχει οδηγήσει στην επιθυμητή αλλαγή συμπεριφοράς από μέρους των πολιτών και των ειδικών ομάδων στόχου.  

Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης παρουσίασε τον Ερμηνευτικό Οδηγό των οικοσυστημικών υπηρεσιών που δημιούργησε για αυτό το σκοπό. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών τουρισμού με το οποίο αναγνωρίζεται η προσφορά των ΠΠ NATURA 2000 στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού στο νησί.

Τέλος, η κα Άννα Καγιαμπάκη, Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για τις Περιοχές NATURA 2000 και μεταξύ άλλων ανακοίνωσε τον προγραμματισμό Εθνικού Συνεδρίου στα Χανιά το οποίο προβλέπεται να λάβει χώρα 10-12 Μαΐου 2018.

Η τελική έκδοση του Ερμηνευτικού Οδηγού θα τεθεί σύντομα στη διάθεση του κοινού και μέσω της ιστοσελίδας του Έργου, ενώ προβλέπεται να παρουσιαστεί στα πλαίσια ειδικών εκπαιδευτικών - βιωματικών σεμιναρίων που το ΜΦΙΚ προγραμματίζει το επόμενο διάστημα.