Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και Οικοτουρισμός» στον Ομαλό

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Σάββατο, Μάρτιος 31, 2018 - 11:00 έως Κυριακή, Απρίλιος 1, 2018 - 15:00

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) σε συνεργασία με  το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς διοργάνωσε διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Οικοσυστημικές υπηρεσίες και Οικοτουρισμός». Στο  Σεμινάριο συμμετείχαν επαγγελματίες τουρισμού (τουριστικά γραφεία, ξεναγούς, οδηγούς βουνού, κ.α.) και έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2018, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (4χλμ από το Τζερμιάδο) του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, με τίτλο «Οι Οικολογικές Υπηρεσίες, τα Κοινωνικά Οφέλη και η Οικονομική Αξία των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων στις Περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE Natura2000Value Crete)».

Κατά τη διάρκεια του πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και επισκέψεις πεδίου (study tour) στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και αναδείχθηκαν καλές πρακτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος.

Αντικείμενο του Σεμιναρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας της «περιβαλλοντικής ερμηνείας» του φυσικού πλούτου της Κρήτης έτσι ώστε επαγγελματίες τουρισμού να συμβάλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της.  

Το νησί μας αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή τουριστικό προορισμό με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, πολύτιμα οικοσυστήματα και πλήθος ενδημικών ειδών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουριστικές αφίξεις τα τελευταία χρόνια αυξάνονται διαρκώς (> 2 εκ. τουρίστες το χρόνο) και οι τουριστικές κλίνες εκπροσωπούν περίπου το 20% του συνόλου της χώρας, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τις πιέσεις που ασκεί ο τουρισμός στους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα του νησιού αλλά και τρόποι με τους οποίους οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ειδικότερα ο οικοτουρισμός μπορεί να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με γνώμονα τη διατήρηση και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Από τη συζήτηση προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις που ευελπιστούμε να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από τους φορείς του δημοσίου τομέα όσο και από τους επαγγελματίες τουρισμού.

Ενδεικτικά προτάθηκαν:

α) η ενσωμάτωση πληροφοριών για τα οικοσυστήματα και τον ενδημισμό της Κρήτης στην επικοινωνιακή στρατηγική τουρισμού της Περιφέρειας,

β) η αποσαφήνιση και δημοσιοποίηση κανόνων και περιορισμών σε σχέση με την συμπεριφορά Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στις ΠΠ του νησιού,

γ) η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις στατιστικές τουρισμού (με εξειδικευμένες πληροφορίες όπως δαπάνη ανά επισκέπτη, καταναλώσεις ενέργειας, νερού κλπ) και θα συμβάλει στη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής για τον τουρισμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

δ) η ανάγκη στροφής προς πρακτικές τοπικής διακυβέρνησης και ανάληψης τοπικών πρωτοβουλιών με συνεργασίες μεταξύ τοπικών κοινωνικοοικονομικών φορέων,

ε) η ανάγκη ανάληψης δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (σε γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό) και

στ) η ανάγκη συντονισμού των επαγγελματιών ξεναγών, συνοδών και οδηγών βουνού, γραφείων οικοτουρισμού κλπ, αρχής γενομένης από τη διοργάνωση ενός Παγκρήτιου Συνέδριου για τις Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον οικοτουρισμό και τις αρχές που τον διέπουν.  

 

 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου και τις παρουσιάσεις των εισηγητών 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: Γ. Πιλιγκότση email: piligotsi@nhmc.uoc.gr και τηλ. 2810393293