Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και Οικοτουρισμός» στον Ομαλό

Ημερομηνία διεξαγωγής

από Σάββατο, Μάρτιος 31, 2018 - 11:00 έως Κυριακή, Απρίλιος 1, 2018 - 15:00

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, στο Ξυλόσκαλο, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2018 το δεύτερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα τις «Οικοσυστημικές υπηρεσίες και τον Οικοτουρισμό».

Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και είχε ως αντικείμενο την ανάδειξη της σημασίας της «περιβαλλοντικής ερμηνείας» του φυσικού πλούτου της Κρήτης έτσι ώστε επαγγελματίες τουρισμού να συμβάλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της. Συμμετείχαν επαγγελματίες τουρισμού (οδηγοί βουνού, ξεναγοί, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι καταλυμάτων κτλ) από τη Δυτική Κρήτη.

Περιλάμβανε μία σειρά από ομιλίες σχετικά με το δίκτυο NATURA2000, το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και ιδιαίτερα των Λευκών Ορέων και τις υφιστάμενες προσπάθειες ανάδειξής του προς την κατεύθυνση του ήπιου και φιλο-περιβαλλοντικού τουρισμού. Επίσης έμφαση δόθηκε και στις προσπάθειες βελτίωσης του τουριστικού μοντέλου με γνώμονα την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων, όπως το νερό. Τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε διάφορα σημεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο οροπέδιο του Ομαλού και σε επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Το Σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, με τίτλο «Οι Οικολογικές Υπηρεσίες, τα Κοινωνικά Οφέλη και η Οικονομική Αξία των Υπηρεσιών των Οικοσυστημάτων στις Περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (LIFE Natura2000Value Crete).

Δείτε παρακάτω το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου και ενδεικτικές παρουσιάσεις των εισηγητών.