Συμπεράσματα από τη Συνάντηση Εργασίας στα Χανιά στις 12 Οκτωβρίου 2018

Στην τελευταία Συνάντηση Εργασίας του Προγράμματος LIFE Natura2000 VALUE CRETE που έλαβε χώρα στα Χανιά (Επιμελητήριο Χανίων) στις 12 Οκτωβρίου 2018, με θέμα "Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία" και προσκεκλημένους ομιλητές εκπροσώπους Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναπτύχθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Π.Π.) και συζητήθηκαν  προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης τους.

Η Συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Αντιδήμαρχο Χανίων, κο Γεώργιο Φραγγεδάκη και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Χανίων κο Στράτο Πουμπλάκη ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις εμπλουτισμού του αστικού πρασίνου του Δήμου και επισήμανε τα κοινά πεδία δράσης του Τμήματος με την Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Στη συνέχεια, η κα Γεωργία Πιλιγκότση Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Έργου LIFE Natura2000 VALUE CRETE παρουσίασε τα αποτελέσματα της Εκστρατείας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου αναφερόμενη στις επιμέρους δράσεις που στόχο είχαν την ενημέρωση του κοινού και ειδικών ομάδων για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των παράκτιων, ορεινών και αγροτικών οικοσυστημάτων.

Ακολούθησε ο κος Μανώλης Φωτάκης, στέλεχος της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Δασών Χανίων, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Ο κος Αντώνης Μπαρνιάς, Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, MSc, Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς - Δυτικής Κρήτης, στην εισήγηση του επισήμανε την ανάγκη προσέγγισης των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων από τους ΦΔ ΠΠ προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική συναίνεση για τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των ΠΠ.

Ο κος Ιωάννης Μεραμβελιωτάκης, στέλεχος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρεια Κρήτης, ανέδειξε την αδυναμία άμεσης παρέμβασης της Υπηρεσίας κατά την τέλεση της παράβασης και τη μη επαρκής γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση (Λιμενικό, Αστυνομία) και που έχουν αρμοδιότητα στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραβάσεων. Επισήμανε δε τη μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ της τέλεσης της περιβαλλοντικής παράβασης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιβολής (ή μη επιβολής)  των ποινικών κυρώσεων καθώς και την αδυναμία υπολογισμού του ύψους των κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις λόγω έλλειψης των απαιτούμενων διαχειριστικών εργαλείων.

Η κυρία Ρούλα Τρίγκου, Συντονίστρια Ενημέρωσης Δράσεων Διατήρησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, παρουσίασε τις δυνατότητες ανάπτυξης του ορνιθολογικού τουρισμού στην Κρήτη (ποικιλία βιοτόπων και ειδών, καταλληλότητα όλες τις εποχές, παρουσία σπάνιων και εμβληματικών ειδών, πολιτιστικό ενδιαφέρον) και στη συνέχεια αναφερόμενη στις προϋποθέσεις (επικοινωνία και δικτύωση, ποιότητα υποδομών, ανταπόκριση σε εξειδικευμένες ανάγκες, προώθηση τοπικών προϊόντων) για την εξασφάλιση της επιτυχίας τέτοιου είδους πρωτοβουλιών.

Η κυρία Αναστασία Δαλάκα, Στέλεχος της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για το Περιβάλλον (ΜΟΔ) από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης του δικτύου NATURA2000 των ΦΔ ΠΠ στην Ελλάδα από το 1999 έως σήμερα και παρουσίασε το έργο του ΥΠΕΝ σε ότι αφορά την εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε όλη τη χώρα το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Υ.Μ.ΠΕΡ.Α.Α.). Το ίδιο Πρόγραμμα όπως επισήμανε καλείται να καλύψει το κενό στις δράσεις διαχείρισης, οι οποίες είναι αποτέλεσμα ελλείψεων πόρων, κατάλληλου προσωπικού, χρονοβόρων διαδικασιών αλλά και απουσίας γενικότερης στρατηγικής τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κος Σπύρος Κοτομάτας, Συντονιστής Προγράμματος CYCLADES Life του Παγκόσμιου Ταμείου Για Τη Φύση - WWF ΕΛΛΑΣ παρουσίασε το  πρωτοποριακό μοντέλο διαχείρισης της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, το οποίο υλοποιήθηκε από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου, και με το οποίο εφαρμόστηκαν συμμετοχικές μέθοδοι προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Η κυρία Δήμητρα Μπομπόρη, Πρόεδρος ΔΣ Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής και επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσίασε το επιτυχημένο παράδειγμα υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης με μία σειρά από μελέτες, ελέγχους, δράσεις παρακολούθησης και έργα για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων.

Η Συνάντηση Εργασίας ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κου Νικόλαου Καραβά, Στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020/ΥΠΠΑΤ, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι η περιβαλλοντική προστασία και η δράση για το κλίμα αποτελούν κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε δε ότι τα βασικά προβλήματα εφαρμογής μέτρων για τον πρωτόγεννη τομέα ειδικά για τις Προστατευόμενες Περιοχές είναι η:

  • έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων με συγκεκριμένες προτάσεις για τις αγροτικές πρακτικές και τη βόσκηση,
  • αποδυνάμωση των αρμόδιων δομών και
  • ανεπαρκής χρήση και διασύνδεση μεγάλων  βάσεων, δορυφορικών δεδομένων, μετρήσεων κ.λ.π.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις στον εισηγητών παρακάτω: