GR4320011 - Διονυσάδες νήσοι

Κωδικός
GR4320011
Τύπος
SPA
Ημερομηνία πρώτης συλλογής δεδομένων
01/02/1997
Ημερομηνία πρότασης ως SCI
Ημερομηνία επιβεβαίωσης περιοχής ως SCI
Ημερομηνία καθορισμού ως SAC
Εθνική νομική αναφορά του καθορισμού της περιοχής ως SAC
01/02/1997
01/05/2009

Χάρτης

Ποιότητα

Οι Διονυσάδες Νήσοι (Διονυσάδα, Γιανισάδα και Παξιμάδα) αποτελούνται κυρίως από περμιδικούς ασβεστολίθους, οι οποίοι δημιουργούν κάθετα θαλάσσια μέτωπα, ιδανικούς βιότοπους φιλοξενίας και  φωλεοποίησης μεταναστευτικών και αρπακτικών πτηνών καθώς και θαλασσοπουλιών. Τα χαμηλού υψομέτρου νησιά καλύπτονται από φρύγανα και υποβαθμισμένα μακκί με παρουσία σημαντικού αριθμού ενδημικών και στενοενδημικών φυτών. Χαρακτηριστικά σημαντικά πτηνά που απαντώνται στην περιοχή είναι οι αρτέμηδες (Calonectris diomedea), οι αιγαιόγλαροι (Larus audouinii), o πετρίτης (Falco peregrinus) και ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae). Στη θαλάσσια περιοχή έχουμε παρουσία της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) αλλά και του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus) αλλά και του σπάνιου για την Κρήτη θαλάσσιου φυτού Ρούππια η κηρώδης (Ruppia cirrhosa).

Άλλα χαρακτηριστικά

Τα περισσότερα φυτά που βρίσκονται στη λίστα 3.3 είναι ενδημικά. Μερικά στενοενδημικά όπως τα Anthemis filicaulis, Carlina diae, κάποια ενδημικά της περιοχής (Campanula pelviformis, Campanula spatulata ssp. filicaulis, Asperula crassula), άλλα ενδημικά της Κρήτης και των δορυφορικών νησίδων (Serratula cichoracea, Campanula creutzburgii, Asperula rigida, Muscari speitzenhoferi, Tulipa cretica, Teucrium alpestre, Hypericum amblycallyx, Ebenus cretica), κάποια άλλα ενδημικά των νησιών του Νοτίου Αιγαίου ή/και των Κυκλάδων ή/και των Δωδεκανήσων ή/και της Ελλάδος.

Σε ότι αφορά στην πανίδα, η παρουσία των ερπετών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην Κρήτη τα ερπετά βρίσκονται σε μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς ενώ στις νησίδες υπάρχουν ενδημικά υποείδη. Το σαμιαμίδι Hemidactylus turcicus προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981 και από τη Συνθήκη της Βέρνης (παράρτημα ΙΙΙ). Τα είδη Cyrtodactylus kotschyi, Coluber gemonensis και Telescopus fallax επίσης προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης (παράρτημα ΙΙ) και θεωρούνται είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος (παράρτημα IV, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Για τον χαμαιλέοντα Chameleon chameleon (ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο 3.3), απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Υπάρχουν ελάχιστες παλαιότερες καταγραφές από την Κρήτη, οι οποίες χρειάζονται επιβεβαίωση.

Τεκμηρίωση

1) Dafis, SP. A., 1985: The palm tree forest of Vai (Sitia - Crete). Arist. Univ. of Thessaloniki, Scient. Ann. For.Natur. Envir. KH(4): 140-152. (4.2, 4.3)
2) Institutre of Geology and Mineralogy of Greece. Geologic map of Sitia. (4.1)
3) Paragamian, K., personal data. (3.1, 4.2)
4) Kypriotakis, Z. personal data. (4.1, 4.2, 3.2, 3.3),
5) Mavrommatis, 1973. Ecology of the Vai palm forest of Crete (Phoenix theophrastii GR.). Dasos : 21-24. (4.1, 4.2)
6) Pennas, P., 1977. The climate of Crete. Ph.D. Thesis pp.105, Univ.Thessaloniki. (4.1)
7) Siakavara,K., personal data (4.1, 4.2, 3.1, 3.2.c, )
8) Tsiourlis, G. personal data (3.1, 4.2)
9) Turland, N.J., L.Chilton, J.R.Rees, 1993. Flora of the cretan area. Annotated checklist and atlas. pp.439. (4.2, 3.3)
10) Vardinoyannis K., 1994. I viogeografia ton chersaion malakion tou notiou aigaiakou toxou. (Biogeography of land snails in the south aegean island arc). Ph.D. pp. Univ. of Athens. (4.1, 4.2, 3.3)
11) Wettstein O. v. 1953. Herpetologia Aegea. Sitz. ber. Oestrr. Akad. Wiss. Wien 162: 651-833. (3.3, 4.2)
12) Wettstein 1968. Zoologische Aufsammlungen auf kreta: Amphibien und Reptilien. Ann. Naturhist. Mus. Wien. 72:405-408. (3.3, 4.2)
13) Helelnic Society for the Study and Protection of the Monk Seal (HSSPMS). 1994. Continuation of establishment of a rescue network for orphan, wounded and sick seals and gathering of seal observations from the whole Greece. Function of the seal treatment and rehabilitation center in Alonnisos. Final Report. EU Contract No 4-3010 (92)7829, p 112. (3.2.c)
14) Damanakis M. & H. Scholz. 1990. Phytogeographical notes on the Poaceae of Greece. Willdenowia 19:413-423.
15) Georghiou K. 1995. Checklist of Endemic, Rare and Threatened Plants of Greece. Draft. University of Athens. (3.3, 3.4, 4.2)
16) Heath, M. F. and Evans, M. I., eds. 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 2: Southern Europe. Cambridge, UK: BirdLife International. BirdLife Conservation Series No. 8, p. 791.
17) Morgan V & C. Leon. 1992. Datasheets of Flora species for revision of Appendix I of the Bern Convention. Volume IV. endemic taxa of Cyprus, Greece and Turkey Nature and environment. Nature and Envrionment. No 63 p. 106. Council of Europe, Publishing and Documentaion Service, Strasbourg. (3.2.g.)
18) Boyec P. & K. Athanasiou. 1991. A new subspecies of Biarum tenuifolium (Araceae) from Crete. Flora Med. 1:5-13. (3.4)
Grimmet R.F.A. & T.A. Jones. 1989. The Important Bird Areas in Europe. ICBP Technical Publication No. 9, p. 906. (3.2.a.,b).
Hellenic Ornithological Society & National Agricultural Research Foundation. 1994. Survey and evaluation of Biotopes and investigation of the possibility for inclusion in the Community Network of Special Protection Areas according to the Article 4 of Directive 79/409/EC for the conservation of the wild birds. Phase A. Rapid ornithological assessment of 16 biotopes. ENVIREG Project. Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works. Athens. p. 138. (3.2. a,b).
[CORINE BIOTOPES] (3.2.a.,b).

Αναφορά: Natura 2000 φόρμα δεδομένων (αγγλικά), έκδοση βάσης 7 Φεβ 2014