Πείτε μας τη γνώμη σας: Ποια είναι η άποψη σας για τις περιοχές/Δίκτυο NATURA 2000;

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης διεξάγει τη 2η έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος και των επιπτώσεών του, στο πλαίσιο των δράσεων του έργου LIFE Natura2000 Value Crete.

Σκοπός της έρευνας είναι η πραγματοποίηση της ποιοτικής και ποσοτικής αποτίμησης των αλλαγών στις στάσεις του πληθυσμού απέναντι στη βιοποικιλότητα και στις περιοχές NATURA 2000, αλλά και της εκτίμησης της επιθυμίας τους να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν περιβαλλοντικά ωφέλιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν συνταχθεί 10 ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται σε 10 διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού της Κρήτης που δραστηριοποιούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εντός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, και πιο συγκεκριμένα: απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι και κυνηγοί), απασχολούμενους στην αλιεία, απασχολούμενος στον τουριστικό τομέα (ξενοδόχους, επαγγελματίες/στελέχη τουρισμού κ.λπ.), στελέχη και υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης (Περιφέρεια Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ΟΤΑ κ.λπ.), δημοσιογράφους και εργαζόμενους των ΜΜΕ, εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές των Ανώτερων και Ανώτατων Ιδρυμάτων του νησιού, Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες της Κρήτης, αρχιτέκτονες και μηχανικούς και κατοίκους απ’ όλες τις περιφερειακές ενότητες.

Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν 12 ερωτήσεις και διατίθενται ηλεκτρονικά για συμπλήρωση στην πλατφόρμα της docs.google ενώ διανέμονται και σε έντυπη μορφή σε υπηρεσίες και συλλόγους εκπροσώπησης των ομάδων στόχου της έρευνας.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν απαιτεί περισσότερα από 5’, ενώ οι σύνδεσμοι ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ομάδα A: Αγρότες / Κτηνοτρόφοι / Κυνηγοί σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 2. Ομάδα B: Αλιείς σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 3. Ομάδα C: Επαγγελματίες του τουρισμού σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 4. Ομάδα D: Δημόσιοι Υπάλληλοι σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 5. Ομάδα E: Φοιτητές του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 6. Ομάδα I: Τουρίστες / Επισκέπτες σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 7. Group I: Tourists / Visitors in NATURA 2000 sites in Crete (English)
 8. Ομάδα K: Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε τοπικά ΜΜΕ στην Κρήτη
 9. Ομάδα T: Γενικός πληθυσμός σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 10. Ομάδα Z: Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
 11. Ομάδα H: Δάσκαλοι και καθηγητές σε περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη