Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 11 677 Χρήστες 8 860 Pageviews: 36 713 Pages / Session: 3.14 Avg. Session Duration: 02:50 Bounce Rate: 63.84% % New Sessions: 75.88%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες