Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 73 772 Χρήστες 37 Pageviews: 180 638 Pages / Session: 2.45 Avg. Session Duration: 02:01 Bounce Rate: 68.42% % New Sessions: 79.07%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες