Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 15 678 Χρήστες 11 767 Pageviews: 52 248 Pages / Session: 3.33 Avg. Session Duration: 03:00 Bounce Rate: 62.58% % New Sessions: 75.05%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες