Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 13 137 Χρήστες 9 991 Pageviews: 41 897 Pages / Session: 3.19 Avg. Session Duration: 02:52 Bounce Rate: 63.52% % New Sessions: 76.05%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες