Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 47 953 Χρήστες 53 Pageviews: 135 317 Pages / Session: 2.82 Avg. Session Duration: 02:25 Bounce Rate: 64.79% % New Sessions: 77.05%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες