Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 16 211 Χρήστες 12 118 Pageviews: 54 381 Pages / Session: 3.35 Avg. Session Duration: 03:02 Bounce Rate: 62.25% % New Sessions: 74.75%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες