Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 13 633 Χρήστες 10 345 Pageviews: 43 897 Pages / Session: 3.22 Avg. Session Duration: 02:55 Bounce Rate: 63.44% % New Sessions: 75.88%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες