Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 21 221 Χρήστες 15 848 Pageviews: 73 175 Pages / Session: 3.45 Avg. Session Duration: 03:06 Bounce Rate: 60.34% % New Sessions: 74.68%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες