Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 27 250 Χρήστες 20 421 Pageviews: 89 492 Pages / Session: 3.28 Avg. Session Duration: 02:56 Bounce Rate: 61.46% % New Sessions: 75.38%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες