Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 57 931 Χρήστες 60 Pageviews: 151 672 Pages / Session: 2.62 Avg. Session Duration: 02:11 Bounce Rate: 67.60% % New Sessions: 79.17%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες