Αθροιστικά στατιστικά Google Analytics

Sessions: 62 611 Χρήστες 28 Pageviews: 161 317 Pages / Session: 2.58 Avg. Session Duration: 02:09 Bounce Rate: 67.72% % New Sessions: 79.28%

Στατιστικά ιστοσελίδας τους τελευταίους δύο μήνες