Παρουσίαση για τη λήξη του έργου “3 X Environment”

Το πρόγραμμα “3xEnvironment – Three campaigns integrating the SMEs sector and their surroundings in the efforts to protect the environment”, με το οποίο συνεργάζεται το έργο “LIFE Natura2000Value Crete”, ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου του 2016. Το έργο υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο «Refa Wielkopolska Association» ως Συντονιστή Δικαιούχου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο για την Ανάπτυξη της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης «Transfer» και τον Πολωνικό Σύλλογο Χειροτεχνίας (Polish Craft Association), με συγχρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Εθνικό Ταμείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτων της Πολωνίας.

Το έργο αυτό είχε ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πολωνίας, σχετικά με τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ. Επικεντρώθηκε κυρίως στην ενημέρωση ιδιοκτητών αλλά και υπαλλήλων των επιχειρήσεων αυτών για τα οφέλη της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, νερού, χαρτιού και πρώτων υλών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, αλλά και στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων που αυτές παράγουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Η μείωση της κατανάλωσης και των απαιτήσεων σε φυσικούς πόρους, θεωρείται άλλωστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο πυλώνας της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Στους 31 μήνες που διήρκησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα (01/10/2013 – 30/04/2016), 500 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και 3.000 ιδιοκτήτες και υπάλληλοι των επιχειρήσεων αυτών, ενημερώθηκαν μέσω επιστημονικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, έντυπου και ηλεκτρονικού  υλικού, για τις μεθόδους μείωσης της κατανάλωσης που δεν επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία και τα οφέλη που αυτές έχουν στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα LIFE Natura2000Value Crete, στο πλαίσιο της δικτύωσης με το εν λόγω έργο, προωθεί και προβάλει τα αποτελέσματα  και τις καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου “3 X Environment”, ενώ θα συνεχίσει τη συνεργασία με τους Πολωνούς συνεργάτες, ανταλλάσοντας τεχνογνωσία και πληροφορία για τα κοινά θέματα που απασχολούν και τα δύο προγράμματα.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα παρουσιάζονται το Laymans’ Report του έργου, το 4ο τεύχος του ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου (Απρίλιος 2016) καθώς και συνοδευτικό δελτίο Τύπου προβολής του 4ου newsletter. Το LIFE Natura2000Value Crete στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο προγραμμάτων, ανταποκρίθηκε στο αίτημα του αναδόχου του “3xEnvironment” παραχωρώντας ηλεκτρονική συνέντευξη για τις δράσεις του ελληνική προγράμματος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στον σύνδεσμο : http://www.3xsrodowisko.pl/en/recommended/recommended_details/article/wywiad_z_partnerem_wspierajacym_nasz_projekt_projekt_life_natura_2000_value_crete.html