Θεματικό Εργαστήριο στον Άγιο Νικόλαο

Ημερομηνία διεξαγωγής

Πέμπτη, Φεβρουάριος 1, 2018 - 11:00

Την 1η Φεβρουαρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ, στον Άγιο Νικόλαο, θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» 

Το εργαστήριο οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και αποτέλεσε το εικοστό κατά σειρά, από τα συνολικά 26 εργαστήρια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης C.12 - Workshops του έργου LIFE Natura2000 Value Crete. 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η πολύπλευρη προσέγγιση των φυσικών πόρων της περιοχής και η ανάπτυξη μίας συνθετικής θεώρησης στην διαχείρισή τους.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στο δ. Αγίου Νικολάου και περιφερειακά αυτού και του σχετικού θεσμικού πλαισίου, όσο και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν στους κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το θέμα της διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων στο δ. Αγίου Νικολάου και παρουσιάστηκαν τρία προγράμματα LIFE που κατά καιρούς υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στην περιοχή με σκοπό την βελτίωση των γεωργικών πρακτικών. Ακολούθησε συζήτηση.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν 36 εργαζόμενοι στο δ. Αγίου Νικολάου, την Π.Ε. Λασιθίου, την ΕΑΣ Μεραμβέλλου και ιδιώτες, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ "Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους". Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου ήταν το εξής:

11.15-11.30 :  Χαιρετισμός Δημάρχου

11.30-11.50 :  «Το δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και το Πρόγραμμα LIFE Natura2000Value Crete» – Γ. Πιλιγκότση (ΜΦΙΚ)

11.50-12.10 :  «Οι περιοχές Natura 2000 του Δήμου Αγίου Νικολάου και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες τους»  - Π. Γεωργιακάκης (ΜΦΙΚ)

12.10-12.30 :  Προβολή του ντοκιμαντέρ «Natura 2000: Ζωή για όλους»

12.30-12.50 :  «Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Π. Ε. Λασιθίου» - Χ. Βαρδάκης (Τμήμα Περιβάλλοντος &  Υδροοικονομίας Π. Ε. Λασιθίου)

12.50-13.10 :  «Τα προγράμματα LIFE: OLIVE-CLIMA & AgroClimaWater»  - Α. Αγγελάκη (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου)

13.10-14.00 :  Συζήτηση 

 

Το έργο «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από το Πράσινο ταμείο. Υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).