Θεματικό Εργαστήριο στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ημερομηνία διεξαγωγής

Πέμπτη, Φεβρουάριος 22, 2018

Στις 22 Φεβρουαρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, το 22ο θεματικό εργαστήριο της σειράς: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» 

Το εργαστήριο οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και με τη στήριξη της ΔΕΥΑΜΠ και του Πολιτιστικού συλλόγου Αρκαλοχωρίου. Αποτέλεσε το εικοστό δεύτερο κατά σειρά, από τα συνολικά 26 εργαστήρια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης C.12 - Workshops του έργου LIFE Natura2000 Value Crete. 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση των φυσικών πόρων της περιοχής και των οικοσυστημικών τους υπηρεσιών και η αξιοποίησή τους μέσα από καλές πρακτικές για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στο δ. Μινώα Πεδιάδας και περιφερειακά αυτού και του σχετικού θεσμικού πλαισίου, όσο και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν στους κατοίκους της περιοχής. Ακολούθως, έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με την αγροοικολογία και τις γεωργικές πρακτικές, αλλά και με την διαχείριση των υδατικών πόρων στο δήμο. Ακολούθησε συζήτηση.

Παράλληλα, προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ "Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους". Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου ήταν το εξής:

18.00-18.15 : Εγγραφές Συμμετεχόντων
18.15-18.30 : Χαιρετισμός Δημάρχου
18.30-18.50 : «Το δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και το Πρόγραμμα LIFE Natura2000Value Crete» – Γεωργία Πιλιγκότση, ΜΦΙΚ
18.50-19.10 : «Οι περιοχές Natura 2000 και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες τους» - Παναγιώτης Γεωργιακάκης, ΜΦΙΚ
19.10-19.30 : Προβολή του ντοκιμαντέρ «Natura 2000: Ζωή για όλους»
19.30-19.50 : «Περιβαλλοντικά προβλήματα και λύσεις στη γεωργία της Κρήτης», Βασίλειος Γκισάκης, Δρ. Γεωπόνος,
19.50-20.10 : «Νερό…ο πολύτιμος φυσικός πόρος» - Αντώνιος Κοζυράκης, Γ. Διευθυντής ΔΕΥΑΜΠ
20.10-21.00 : Συζήτηση

 

Το έργο «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από το Πράσινο ταμείο. Υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).