Θεματικό Εργαστήριο στο δήμο Μυλοποτάμου

Ημερομηνία διεξαγωγής

Παρασκευή, Μάρτιος 2, 2018

Στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μυλοποτάμου, στο Πέραμα, πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου του 2018, ακόμα ένα θεματικό εργαστήριο της σειράς: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» 

Το εργαστήριο οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος εξασφάλισε τη θερμή φιλοξενία των συμμετεχόντων. Αποτέλεσε το εικοστό τρίτο κατά σειρά, από τα συνολικά 26 εργαστήρια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης C.12 - Workshops του έργου LIFE Natura2000 Value Crete. 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση των φυσικών πόρων της περιοχής και των οικοσυστημικών τους υπηρεσιών και η αξιοποίησή τους μέσα από καλές πρακτικές για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στο δ. Μυλοποτάμου και περιφερειακά αυτού και του σχετικού θεσμικού πλαισίου, όσο και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν στους κατοίκους της περιοχής. Ακολούθως, έγινε παρουσίαση του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO) και της δράσης του Αναπτυξιακού Κέντρου Ορεινού Μυλοποτάμου Μαλεβυζίου. Ακολούθησε συζήτηση.

Παράλληλα, προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ "Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους". Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου ήταν το εξής:

13.00-13.15 :     Εγγραφές Συμμετεχόντων

13.15-13.30 :     Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής – Μιχάλη Σαρρή

13.30-13.50 :     «Το δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και το Πρόγραμμα LIFE Natura2000Value Crete» – Γεωργία Πιλιγκότση, ΜΦΙΚ

13.50-14.10 :     «Οι περιοχές Natura 2000 του δήμου Μυλοποτάμου και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες τους»  -  Παναγιώτης Γεωργιακάκης, ΜΦΙΚ

14.10-14.30 :     Προβολή του ντοκιμαντέρ «Natura 2000: Ζωή για όλους» 

14.30-14.50 :     «Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» - Δ. Παττακός Δ/ντής ΑΚΟΜΜ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

14.10-15.00 :     Συζήτηση   

 

Το έργο «LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από το Πράσινο ταμείο. Υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).