Συμπεράσματα από τη Συνάντηση Εργασίας στο Ηράκλειο στις 8 Οκτωβρίου 2018

Στην προτελευταία Συνάντηση Εργασίας του Προγράμματος LIFE Natura2000 VALUE CRETE που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο (Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) στις 8 Οκτωβρίου 2018 με θέμα "Διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία" και με προσκεκλημένους ομιλητές εκπροσώπους Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπτύχθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Π.Π.) και συζητήθηκαν  προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης τους.

Η Συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου LIFE Natura2000 VALUE CRETE από την Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Γεωργία Πιλιγκότση η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις της Εκστρατείας Ενημέρωσης όλων των κατοίκων του νησιού και ειδικών ομάδων στόχου για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των παράκτιων, ορεινών και αγροτικών οικοσυστημάτων.

Στη συνέχεια, η κυρία Ιφιγένεια Καγκάλου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αναφέρθηκε  στην ανάγκη ενσωμάτωσης της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στην Οικονομική στρατηγική στο διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο μέσα από:

  • την ύπαρξη διαφανούς θεσμικού πλαισίου,
  • την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για μετάβαση από την  «συμβατική» στην «πράσινη» οικονομία,
  • τη χρήση πιστοποιημένων μεθοδολογιών,
  • την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ τοπικών φορέων επιστημονικών ιδρυμάτων και ομάδων πολιτών και
  • την ανάδειξη της  οικονομικής/κοινωνικής ωφέλειας  των ΠΠ έναντι του «κόστους».

Ο κος Αλέξανδρος Στεφανάκης, Κτηνίατρος, Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Παράρτημα Κρήτης επισήμανε την ανάγκη αλλαγής του τρόπου διαχείρισης της αιγοπροβατοτροφίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερβόσκησης, τονίζοντας πως για τη βιωσιμότητα της οικονομικής αυτής δραστηριότητας είναι η χρήση σύγχρονων μέσων για την παραγωγή αγνών παραδοσιακών προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον. Υπογράμμισε δε τη δυνατότητα και ανάγκη σύνδεσης των περιοχών Natura2000 με την κρητική διατροφή και τον αγροτοδιατροφικό τομέα γενικότερα, ως μέσο ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων ποιότητας.

Η κυρία Αμαλία – Μελίνα Κουτσογιάννη, στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, αναφέρθηκε στη λειτουργία και εξέλιξη του δικτύου NATURA2000 στην Ελλάδα από την ίδρυση του έως σήμερα και παρουσίασε το  έργο του ΥΠΕΝ σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε όλη τη χώρα το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Υ.Μ.ΠΕΡ.Α.Α.).

Ο κος Αρβανίτης Παντελής (Δασολόγος PhD), στέλεχος της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, επισήμανε τον πολυδιάστατο ρόλο της δασικής υπηρεσίας στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σήμερα. Υπογράμμισε δε την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα αλλά και τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία σήμερα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και του κοινωνικούς εταίρους.

Η κυρία Άννα Καγιαμπάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσίασε το έργο της Περιφέρειας Κρήτης στην ανάδειξη και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Κρήτης μέσα από μία σειρά προγραμμάτων που εκτελέστηκαν στο παρελθόν αλλά και με τη βοήθεια όσων είναι σε εξέλιξη.

Η κυρία Αναστασία Δαλάκα, στέλεχος της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης για το Περιβάλλον, στο Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης των ΦΔ ΠΠ στην Ελλάδα, από το 1999 έως σήμερα. Επισήμανε δε το έλλειμμα σε δράσεις διαχείρισης που εφαρμόζουν οι ΦΔ ως αποτέλεσμα ελλείψεων πόρων, κατάλληλου προσωπικού, χρονοβόρων διαδικασιών αλλά και απουσίας γενικότερης στρατηγικής. Τέλος, παρουσίασε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Υ.Μ.ΠΕΡ.Α.Α.) ως μία ευκαιρία για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

Ο κος Δρόσος Κουτσούμπας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσίασε την πρόταση του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για ένα «Εθνικό Σύστημα Προστασίας Και Διαχείρισης Περιβάλλοντος – Βιοποικιλότητας» με κύριους άξονες Την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο και την υιοθεσία καλών πρακτικών από ανάλογα Συστήματα της ΕΕ. Ως βασικά πεδία βελτίωσης της λειτουργίας των ΦΔ ΠΠ πρότεινε:

  • την ισχυροποίηση του Θεσμικού πλαισίου,
  • την καλύτερη διασύνδεση μεταξύ ΥΠΕΝ – Επιτροπής ‘ΦΥΣΗ 2000’ – και Δικτύου Φ.Δ. των Π.Π,
  • την αύξηση και σταθεροποίηση της χρηματοδότησης,
  • την επαρκής στελέχωση των ΦΔ από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό
  • την ανάγκη σχεδιασμού Μεσο-Μακροπρόθεσμης Εθνικής Πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον της χώρας.

Ο κος Βαγγέλης Παράβας, Πρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου "Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Σαντορίνης: Θηραϊκή Θάλασσα", τόνισε τη σημασία της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων κάθε περιοχής για την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του φυσικού της πλούτου.

Η Συνάντηση Εργασίας ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κου Κωνσταντίνου Κουτσικόπουλου, Πρόεδρου Δ.Σ. ΦΔ Υγροτόπων Αμβρακικού και Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών στο Τμήμα Βιολογίας, ο οποίος αναφέρθηκε στις διαφορετικές περιβαλλοντικές πιέσεις που υφίσταται η Προστατευόμενη Περιοχή του Αμβρακικού και στο πως αυτές μπορούν να ανασταλούν εφαρμόζοντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αποτελεσματικότερη διαχείρισης της.

Για περισσότερες λεπτομέριες παρακαλούμε δείτε παρακάτω αναρτημένες τις παρουσιάσεις των εισηγητών: